ZIO 2022: Hokej tylko na Słowacji

Jak informuje Polski Komitet Olimpijski, 8 i 9 marca roboczą wizytę w Bratysławie złożyła delegacja PKOl z prezesem Andrzejem Kraśnickim i sekretarzem generalnym Adamem Krzesińskim, z udziałem Jagny Marczułajtis-Walczak ? posłanki na Sejm RP i Magdaleny Sroki - zastępcy prezydenta Krakowa.

Kulminacyjnym punktem spotkania w stolicy Słowacji było podpisanie - w sobotę w południe - ramowej umowy o współpracy obu narodowych komitetów olimpijskich. W dokumencie, podpisanym przez Františka Chmelàra - prezydenta SKOl) i Jozefa Libę sekretarza generalnego SKOl) oraz Andrzeja Kraśnickiego i Adama Krzesińskiego wyrażony jest wspólny zamiar udzielenia poparcia miastu Kraków w staraniach o przyznanie mu roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

Porozumienie szczegółowo określa zadania jakie w procedurze aplikacji muszą być zrealizowane i wyznacza dla nich bardzo konkretne ramy czasowe. Wymienia także warunki, które muszą być spełnione by Polski Komitet Olimpijski mógł oficjalnie zgłosić do MKOl nazwę miasta aplikującego (chodzi m.in. o gwarancje władz państwowych i samorządowych, także w zakresie sfinansowania samej procedury kandydowania). Zgodnie z zapisami podpisanej w sobotę umowy "bazą" igrzysk w roku 2022 będzie miasto Kraków i to ono zaproponuje szczegółową lokalizację miejsc rozgrywania zawodów w poszczególnych dyscyplinach. Zakłada się przeprowadzenie części z nich - olimpijskich turniejów hokeja na lodzie mężczyzn i kobiet oraz narciarstwa alpejskiego - na terytorium Republiki Słowackiej.

Wiadomość o tym, że turnieje hokejowe miałyby się odbyć wyłącznie na Słowacji zdominowała poniedziałkowe doniesienia tamtejszych mediów z konferencji. Ten pomysł musi jeszcze zyskać akceptację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, bo do tej pory to miastu- gospodarzowi przysługiwał przywilej przeprowadzenia rozgrywek w hokeju na lodzie.