Zespół ds. wdrożenia Programu przeciwdziałania nielegalnemu graffiti na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Zarząd Infrastruktury Sportowej aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu w celu przeciwdziałania nielegalnemu graffiti na terenie Krakowa. Jednym z elementów inicjowania pożądanych zachowań jest stworzenie na terenie obiektów publicznych miejsc przeznaczonych do umieszczenia graffiti.

Dzieła tam powstałe, stanowiące wyraz ekspresji twórczej krakowskich "graficiarzy", będą prezentowane na stronach "Pozytywnego Graffiti".  Udostępniona przestrzeń na obiektach publicznych co pewien czas będzie zamolowywana na pierwotny kolor w celu umożliwienia tworzenia kolejnych prac.

Przedstawicielem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Prezydenckim Zespole ds. Graffiti jest p. Ryszard Nazim - Kierownik Działu Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych.