Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na zakup drzewa

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na zakup drzewa 

 

Informacje ogólne:

- Gatunek drzewa - topola

- Drzewo pocięte na odcinki o dł. od 1, 5 – 3m

- Oszacowana ilość drzewa: 10, 5 m3

 

Miejsce składowania: Klub Sportowy Armatura ul. Chmielna 10 Kraków


Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić:

- cenę,

- załadunek i transport własny,

- termin wywozu drzewa (oczekiwany krótki termin). 

 

Oferty można złożyć osobiście lub e-mailem do dnia  30.04.2014r. do godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pok. 06 lub na adres e-mailowy: ekurdziel@zis.krakow.pl

 

Informacji udziela:

Ewa Kurdziel tel. 012 616 63 24