Zaproszenie do składania ofert!

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaprasza do składania ofert na uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego na rzece Wiśle.

Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić:

- do dyspozycji przewoźnika-operatora należeć będzie prawo nieodpłatnego korzystania z przystanków tzw. pontonów cumowniczych zlokalizowanych w następujących miejscach;
   • Stopień Wodny Dąbie
   • Galeria Kazimierz
   • Most Kotlarski
   • Most Piłsudskiego
   • Paulińska
   • Most Grunwaldzki
   • Most Dębnicki
   • Dom Papieski
   • Flisacka
   • Kopiec Kościuszki
   • Tor Kajakowy
   • Tyniec Klasztor

- operator winien zapewnić przejazdy tramwajem wodnym pomiędzy przystankami zgodnie z zaproponowanym harmonogramem.

 

Oferty należy składać do dnia 25.03.2013 r. w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 pok. 06 (dziennik podawczy).

Informacji udzielają: Ewa Kurdziel tel. 12 616 63 24 lub Wojciech Kucharczyk tel. 12 616 63 27.