Zakończenie prac budowlanych w nowej hali KS Orzeł: tradycyjna „wiecha” w Piaskach Wielkich

W czwartek, 27 listopada 2014 roku zakończone zostały prace budowlane w wielofunkcyjnej hali sportowej Klubu Sportowego Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie.

Z tej okazji zorganizowana została tradycyjna „wiecha” z udziałem przedstawicieli inwestora - Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, głównego wykonawcy – firmy Frapol sp. z o.o. oraz przyszłego użytkownika - Klubu Sportowego Orzeł Piaski Wielkie.

 

Podczas spotkania w nowej hali, prezes firmy Frapol, Grzegorz Mars przekazał Dyrektorowi ZIS Krzysztofowi Kowalowi raport o wykonanych pracach oraz stanie obiektu na dzień 27 listopada 2014 r.

 

Dyrektor ZIS Krzysztof Kowal przypomniał historię tej inwestycji, poinformował o jej przeznaczeniu i szerokich możliwościach wykorzystania. 

 

Rozpoczęło się już wyposażanie obiektu w niezbędne urządzenia, niebawem nastąpi oddanie hali do użytku. Wstępne plany jej działalności przedstawił prezes KS Orzeł Piaskie Wielkie Józef Wajda, który podziękował Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu oraz samorządcom za finansowanie tej inwestycji, Dyrektorowi Krzysztofowi Kowalowi i Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie – za cenne rady i należyty nadzór a wykonawcy – firmie Frapol za rzetelne i terminowe wykonanie robót.

 

Zakres prowadzonych od listopada 2013 roku prac obejmował budowę hali i rozbudowę  zaplecza, hallu wejściowego/recepcji, wykonanie dodatkowych pomieszczeń szatni i magazynów na sprzęt sportowy a także dojść i dojazdów, w tym budowę drogi pożarowej oraz parkingu i ogrodzenia.

 

Hala ma powierzchnię zabudowy 2377,45 m², dysponuje jedną z największych w Krakowie aren sportowych, porównywalną z tą znajdującą się w Kraków Arenie. Została wyłożona wykładziną o dużych walorach użytkowych i estetycznych francuskiej firmy Gerflor.

 

Obiekt został przystosowany do gry w futsal, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Można w nim organizować różnego rodzaju widowiska. Będzie miał rozkładane trybuny.

 

W części sanitarno-socjalnej do dyspozycji sportowców są cztery obszerne szatnie – każda z trzema odrębnymi natryskami oraz pokój trenerski wyposażony m.in. w płytę indukcyjną, lodówkę itp. i pokój lekarski.

 

Firma Frapol sp. z o.o. z Krakowa wykonała prace na podstawie projektu, przygotowanego przez krakowską Pracownię Architektoniczną Joanna Kołodziej.


Całkowity koszt inwestycji wraz z projektem wyniósł 10,5  mln zł brutto (są to  wyłącznie środki z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w tej kwocie ok. 200 tys. zł to środki, które pozostawały  w dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie).  Tyle wydatkowo w sumie od 2009 roku.  Trzeba jednak podkreślić, że dopiero po niezbędnym przeprojektowaniu, prace przy budowie nowej hali KS Orzeł nabrały właściwego  rozmachu i tempa na początku listopada 2013 roku.  W ostatnich kilkunastu miesiącach wyłożono na budowę hali lwią część – 8 455 954,12 zł brutto  ze wspomnianej wcześniej kwoty 10,5 mln.  

 

Hala „w pigułce”

- Powierzchnia zabudowy - 2377,45 m²

- Powierzchnia wewnętrzna (do gry): 2270 m²  (dla porównania w Kraków Arenie - 2390 m²)

- Wymiary: 66,9 x 36,9 m

- Oświetlenie: metalohalogenowe ceramiczne

- Średnie natężenie światła: 520 luksów

- Maksymalna wysokość: 11,7 m (do kalenicy)

- Wysokość: 7,04 m (do okapu)

 

Fot. MCH/ZIS