ZAGOSPODAROWANIE WEWNĄTRZ OSIEDLOWEGO TERENU WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM ZIELENI, ORAZ OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. POWSTAŃCÓW

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie wewnątrzosiedlowego terenu na osiedlu Prądnik Czerwony w Krakowie przy ul. Powstańców wraz z uporządkowaniem zieleni, oraz wprowadzeniem obiektów małej architektury.

W ramach projektu zagospodarowania w terenie wydzielono dwie strefy o odrębnym charakterze:

▪ W części północnej strefę o charakterze parkowym z promienistym układem alejek spacerowych, z większą ilością ławek parkowych oraz trzema elementami małej architektury: dwoma placykami z zewnętrznymi stołami do tenisa stołowego.

▪ W części południowej strefę bardziej otwartą, z mniejszą ilością alejek, z placem przewidzianym na zewnętrzną siłownię, z urządzeniami do ćwiczeń, z dwoma okrągłymi placykami do koszykówki i z dwiema alejkami dla jazdy na deskorolkach lub rolkach.

▪ Alejki spacerowe zaprojektowano z nawierzchnią z kostki betonowej, natomiast alejki i place o charakterze sportowym zaprojektowano z nawierzchnią asfaltobetonową.

▪ Dla wszystkich ciągów spacerowych i placów zaprojektowano oświetlenie parkowe.

 

Całokowity koszt inwestycji - 756 765 zł.

Wykonawca - SAMBUD

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Magdalena Pomarańska