Zadania ZIS w działaniach Zespołu Pozytywnego Graffiti

Spośród kilkudziesięciu działań podjętych przez Zespół ds. Graffiti Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaproponował oraz zadeklarował realizację wielu z nich.

Między innymi:

  • Zawierania w umowach z Operatorami (klubami sportowymi) obiektów sportowych pozostającymi w zarządzie ZIS zapisów, które mają na celu usuwanie nielegalnego graffiti.

  • Przy realizacji nowych inwestycji lub modernizowaniu istniejących obiektów sportowych zabezpieczyć zapis w dokumentacji wykonawczej obligujący do pokrywania elewacji zewnętrznej do wysokości co najmniej 3 metrów specjalnym prepratem anty-graffiti.

  • Zabezpieczyć środki finansowe na interwencyjne usuwanie nielegalnych graffiti na obiektach pozostających w bezpośrednim zarządzie ZIS (np. Krakowski Tramwaj Wodny)

  • Podczas wizytacji na obiektach zarządzanych przez ZIS inicjowanie spotakań i wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Radami Dzielnic i Operatorami w celu przeprowadzenia akcji uświadamiania dzieci i młodzieży o szkodliwości nielegalnego graffiti.

  • Współpraca z klubami w celu wykorzystania do usuwania nielegalnych napisów i graffiti osób wykonujących prace społeczne nałożone przez sądy za niszczenie mienia.

  • Umieszczenie zakładki "Pozytywne Graffiti " na stronach ZIS i bieżące zamieszczanie informacji o sukcesach, pozytywnych akcjach wraz z komentarzami i zdjęciami.

 

Przedstawicielem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Prezydenckim Zespole ds. Graffiti jest p. Ryszard Nazim - Kierownik Działu Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych.

graffiti_znak_by_Grawit_Nosiadek