X Krakowski Bieg Sylwestrowy - 31.12.2013 (wtorek) - 20% opłaty startowej

Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 4+ mogą liczyć na 20% ulgi w opłacie startowej.

Opłata startowa wynosi odpowiednio

 

dla dorosłych uczestników wniesiona w daniach:

do   15.11.2013 (włącznie)               26 zł - przelew
do   23.12.2013 (włącznie)               35 zł - przelew
30-31.12.2013 w biurze zawodów    52 zł - gotówka w kasie biura zawodów

 

 

dla uczestników niepełnoletnich wniesiona w daniach:
(urodzeni po 31.12.1995 r. - dopuszcza się ich udział jedynie na dystansie 5km - Smoczej Piątki)

 

do 23.12.2013 r. - przelew               17 zł  - przelew
30-31.12.2013 w biurze zawodów   26 zł - gotówka w kasie biura zawodów

 

UWAGA! Wpłaty dokonane przelewem po 23.12.2013 r. nie będą uznawane.

Opłaty należy wnosić zgodnie z Regulaminem.

tutaj_honorujemy_KKR4+_na_KBS_2013.jpg