Wypełnij ankietę i weź udział w badaniu naukowym AWF!

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie zaprasza uczestników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego do wypełnienia ankiety, a następnie wzięcia udziału w badaniu naukowym, które zostanie przeprowadzone podczas imprezy – w niedzielę, 14 października, w godz. 8:00-15:00 – w specjalnym namiocie zlokalizowanym obok strefy cateringowej na parkingu technicznym w strefie mety.

Badania są nieinwazyjne, bezpłatne i dobrowolne oraz anonimowe, a Wolontariusz – uczestnik badań ma prawo rezygnacji z udziału w badaniach w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny rezygnacji.

Celem badań jest określenie rodzaju zmian, jakie zachodzą w składzie ciała pod wpływem długotrwałego obciążenia wysiłkiem fizycznym w warunkach środowiska naturalnego, w kontekście podejmowanej strategii nawadniania jaką przyjął sportowiec – uczestnik zawodów sportowych.

I etap: badania w pierwszym etapie obejmują pomiary składu ciała przy wykorzystaniu wagi bioimpedancyjnej:
- pierwszy pomiar przed startem,
- drugi pomiar po starcie  (oraz krótka metryczka o nawadnianiu organizmu  – ilość płynów wypitych).

II etap: pomiary antropometryczne i ankietowe. W celu dokonania charakterystyki somatycznej osób badanych, mierzone są : cechy długościowe, szerokościowe, obwody tułowia i kończyn, a także standardowe pomiary grubości fałdów skórno-tłuszczowych, fałdomierzem typu Harpenden. Badania wykonuje zespół pracowników AWF wyspecjalizowanych w dokonywaniu pomiarów antropometrycznych.

Uczestnicy badań, po zakwalifikowaniu się do etapu II, mają możliwość bezpłatnego skorzystania z masażu klasycznego oraz masażu wibracyjnego, jako środka odnowy biologicznej. W dniu wydarzenia sportowego w TAURON Arenie Kraków, w Strefie Odnowy Biologicznej, zainstalowane będą stanowiska masażu wyposażone w nowoczesną specjalistyczną aparaturę do wibroterapii (masaż mechaniczny wibracyjny). W punkcie Strefy Odnowy Biologicznej będzie również stanowisko specjalisty traumatologii sportowej, gdzie specjalista medycyny sportowej współpracujący z AZS AWF Kraków dokona diagnostyki aparatu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem stanu funkcjonalnego „stawów biegacza”, co jest istotne z punktu widzenia profilaktyki i wczesnego leczenia mikrourazów oraz efektów przeciążeń i przedwczesnego „zużywania się” struktur biologicznych aparatu ruchu, a także profesjonalnego leczenia obrażeń odniesionych wskutek kontuzji.

Autorzy projektu zapraszają do przystąpienie do projektu i uczestnictwa w badaniach podkreślając korzyści wynikające z udziału w badaniach:

  • poznanie składu tkankowego swojego ciała w kontekście zmian, jakie zachodzą pod wpływem wysiłku fizycznego
  • skorzystanie z profesjonalnej diagnostyki narządu ruchu
  • skorzystanie z wybranych środków i metod odnowy biologicznej
  • uzyskanie tygodniowego voucheru na nowoczesną odnowę biologiczną – do wykorzystania w specjalistycznych placówkach Vitberg w całej Polsce. 

UWAGA – w celu przystąpienia do projektu, należy przed dniem wydarzenia sportowego, wypełnić anonimową ankietę elektroniczną: https://profitest.pl/s/19105/qiUMjlIA oraz zapisać wygenerowany indywidualny kod (np. zrobić zdjęcie telefonem), celem okazania go w punkcie badań w Strefie Odnowy Biologicznej przed przystąpieniem do I etapu badań (zapis analizy składu ciała przed startem biegowym – I pomiar, pomiar II po zakończeniu biegu). Zebrane dane będą opracowane statystycznie, a wyniki badań w formie tabel zbiorczych porównań będą opublikowane na stronie AWF jako raport końcowy dla uczestników projektu. W raporcie będą umieszczone instrukcje i objaśnienia celem umożliwienia osobom zainteresowanym samodzielnej interpretacji wyniku własnego na tle całej grupy która wzięła udział w badaniach.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem na temat odnowy biologicznej.