Wychowanie poprzez sport

Posiedzenie Rady Sportu, które 10 września odbyło się w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie poświęcone zostało wychowaniu poprzez sport. Dyskutowano o roli szkoły i nauczyciela wf w tym procesie, współzawodnictwie międzyszkolnym, stanowiącym pierwszy krok w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, stwarzającym możliwość oddziaływań wychowawczych (m.in. poszanowanie zasad fair play), o zadaniach w tym zakresie klubów i trenerów, współpracy z rodzicami.

Rada Sportu zapoznała się z wynikami Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 161, przed SP 38 i SP 153, w kategorii gimnazjów - Gimnazjum nr 16, przed Gimnazjum 37 i Gimnazjum 48, a w kategorii szkół średnich - VII Liceum Ogólnokształcące, przed XIII LO i VIII LO.

W rywalizacji, prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy uczestniczyło 22 880 dzieci i młodzieży z 222 szkół (podstawowych gimnazjów i średnich).