Wybrano partnerów zagranicznych do wspólnej realizacji projektu

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w związku z prowadzonym naborem wniosków w ramach Działania 8.2 - ?Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w wyniku oceny, analizy i uzupełnienia ofert oraz po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą MRPO podjęto decyzję o wyborze partnerów zagranicznych do wspólnej realizacji projektu.

Wybrano następujących partnerów:

1. ÖPP Deutschland AG (Partnerchaften Deutschland, Berlin) reprezentowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Gospodarczą

2. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) reprezentowana przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o.;

3. L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Trwają negocjacje dotyczące ustalenia zasad i zakresu współpracy z partnerami. Po uzgodnieniu szczegółowych warunków pomiędzy stronami zostaną podpisane listy intencyjne w sprawie partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu.