Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie". Numer sprawy NZ.274.2.2013.ASZP

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.08.2013 r.

.