Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.113.2016.RZA

Dotyczy: Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) w zakresie przebudowy budynku klubowego - ul. A. Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.113.2016.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.26.00.00-7; 45.26.27.00-8

Termin realizacji: do dnia 14.11.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 9, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%;

Kryterium 2: okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%.

 

Oferta 1: HYDRO INVEST Sp. z o.o. 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 56/1

 cena po poprawieniu omyłki:  589.388,40  złotych brutto             

                okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: HYDRO INVEST Sp. z o.o. 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 56/1

    Otrzymana punktacja - łącznie 98 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 96 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: Konsorcjum:

 Lider: STAMBUD Sp. z o.o., 32-065 Krzeszowice, Nawojowa Góra, ul. Podlas 11

 Partner: 2K Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., 32-084 Morawica 286

                Otrzymana punktacja - łącznie 75,40 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 73,40 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 3: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

                Otrzymana punktacja - łącznie 77,76 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 75,76 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 4: SAWBUD Damian Broda, 32-091 Michałowice, ul. Jesionowa 20

                Otrzymana punktacja - łącznie 73,50 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 71,50 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 5: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. k., 32-086 Węgrzce, ul. B2 Nr 9

                Otrzymana punktacja - łącznie 68,88 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 66,88 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 6: Zakład Techniczno-Usługowy UNITECH s.c., 30-732 Kraków, ul. Płk. Dąbka 8

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

Oferta 7: AGA-BAUSERVICE Sp. z o.o., 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 35

                Otrzymana punktacja - łącznie 63,40 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 63,40 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 8: TEEM-BUD Sp. z o.o., 31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 27/9-11

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

Oferta 9: EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 31-444 Kraków, ul. Śliczna 34B/81

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.