Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.274.5.2012.RZA

Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych. Znak sprawy NZ.274.5.2012.RZA.

 NZ.274.5.2012.RZA                                                                                  Kraków, dnia 13.06.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych. Znak sprawy NZ.274.5.2012.RZA.

 

 

Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6

Termin realizacji: część 1 do dnia 30.08.2012 roku, część 2 do dnia 20.08.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Część 1

Wybrano ofertę nr 6:    SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o.,

                                     32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71 

Cena wybranej oferty: 306.294,22 złote brutto


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt - SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

  92,05 pkt - Firma Instalacyjno-Budowlana BIENIEK M.Bieniek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podgórska 34

  87,79 pkt - FHU OMEGA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 38-306 Libusza 180

  85,24 pkt - PROVSOLAR B. Kopija, 74-100 Gryfino, Chwarstnica, ul. Sportowa 4

  85,05 pkt - PUPH OTECH Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83

  58,96 pkt - SOLARTIME Sp. z o.o., 36-062 Zaczernie, Miłocin 284 k/Rzeszowa

Oferta odrzucona - KES PLUS Usługi Instalacyjno-Budowlane S.Kukulak,

                               33-300 Nowy Sącz, ul.Stolarska 24


Uzasadnienie wyboru: złożona przez SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o. oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1.


Część 2

Wybrano ofertę nr 3:    Firma Instalacyjno-Budowlana BIENIEK M.Bieniek,

                                     33-300 Nowy Sącz, ul. Podgórska 34 

Cena wybranej oferty: 513.984,29 złote bruttoStreszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt - Firma Instalacyjno-Budowlana BIENIEK M.Bieniek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podgórska 34

  97,88 pkt - Firma Usługowo-Handlowa INSTALATOR J.Rogowski, 32-700 Bochnia, ul. Pagórek 14a

  95,21 pkt - SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

   93,78 pkt - KES PLUS Usługi Instalacyjno-Budowlane S.Kukulak, 33-300 Nowy Sącz, ul.Stolarska 24

  90,87 pkt - PUPH OTECH Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83

Oferta odrzucona - FHU OMEGA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 38-306 Libusza 180

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez Firmę Instalacyjno-Budowlaną BIENIEK M.Bieniek oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 2.

 

Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.