Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.73.2014.RZA

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja  boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 80 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Numer sprawy NZ.273.73.2014.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja  boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 80 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Numer sprawy NZ.273.73.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.

 

Zwycięzcą jest:  INTERHALL  z ofertą o wartości 475.000,00 złotych brutto.

 

Dane zwycięzcy: INTERHALL Spółka z o.o.

                            40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.