Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.15.2014.RZA

Modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS PRĄDNICZANKA przy ul. św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.15.2014.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.15.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  26.03.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS PRĄDNICZANKA przy ul. św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.15.2014.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.31.00.00-3; 45.33.00.00-9

Termin realizacji: do dnia 31.07.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 12, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 12: EST INSTALACJE D.Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

                                    cena: 419.999,49 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ    i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu nie podlegającą odrzuceniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   Zakład Remontowo-Budowlany M. Sikora, 34-400 Nowy Targ, os. Niwa 103a

                  Otrzymana punktacja: 80,68 pkt

Oferta 2:   Firma Instalacyjno-Budowlana INDOM D.Jakóbczyk

                  30-398 Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 90D

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona                 

Oferta 3:   Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMONT K.Pietrzyk, I.Czuba

                  31-425 Kraków, ul. Prandoty 6

                  Otrzymana punktacja: 90,58 pkt

Oferta 4:   Firma Remontowo-Konserwatorska MASTERBUD W. Biernat,

                  32-087 Trojanowice, ul. Krakowska 23

                  Otrzymana punktacja: 94,59 pkt

Oferta 5:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe WIKPOL

                  33-370 Muszyna, ul. Kościelna 59; biuro Kraków, ul. Bardosa 36

                  Otrzymana punktacja: 90,75 pkt

Oferta 6:   Firma Projektowo-Budowlana J.Biernat, 30-444 Libertów, ul. św. Floriana 48

                  Otrzymana punktacja: 66,95 pkt

Oferta 7:   STAMBUD Spółka z o.o., 32-065 Krzeszowice, Nawojowa Góra, ul. Podlas 11

                  Otrzymana punktacja: 70,90 pkt

Oferta 8:   Zakład Remontowo-Budowlany BETKAN Sp. j. J.Mędrala, Z.Serafin

                  31-444 Kraków, ul. Ostatnia 1C

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 9:   HYDRO Invest Spółka z o.o., 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 56/1

                  Otrzymana punktacja: 74,57 pkt

Oferta 10: TECHNIKA M.Olek, 30-732 Kraków, ul. Gliniana 15/68

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Oferta 11: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane REMONTEX Sp. z o.o.

                  30-698 Kraków, ul. Myślenicka 175

                  Otrzymana punktacja: 76,07 pkt

Oferta 12: EST INSTALACJE D.Marszałek, 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 1

           Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.