Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: 7/III/2011/ZIS

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego basenu krytego wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształ-cących Sportowych Nr 1 ? os. Handlowe w Krakowie wraz z pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Znak sprawy 7/III/2011/ZIS.

ZIS/R/0019/11/NZ/RZA/834                                                           Kraków, dnia 11.04.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego basenu krytego wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształ-cących Sportowych Nr 1 - os. Handlowe w Krakowie wraz z pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Znak sprawy 7/III/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7
Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 19, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 11 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 18: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa
                                AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, mgr inż. arch. Lesław Manecki
                                31-072 Kraków, ul. Wielopole 18 B
                                Cena wybranej oferty: 101.350,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1: Pracownia Projektowo Konserwatorska PROKON A.Bagińska, 46-053 Suchy Bór,ul.Kasztanowa 15
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 2: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. E.R Owczarek, 95-061 Dmosin II nr 89B
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 3: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański, Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 4: PION Pracownia Projektowa Andrzej Kusztelak, 94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 14
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 5: PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa s.c. A.Kołodziejska, A.Korczyńska,
30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 6: ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, 25-553 Kielce, ul. Klonowa 55
Otrzymana punktacja: 39,24 pkt
Oferta 7: Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH-2 Sp. z o.o.,
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 14 a
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 8: Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. 04-158 Warszawa, ul. Zamieniecka 46
Otrzymana punktacja: 33,29 pkt
Oferta 9: Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński, 60-114 Poznań, ul. Śmiełowska 10
Otrzymana punktacja: 41,20 pkt
Oferta 10: PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. S.Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 11: BUD SERWIS S. Deka, R. Deka Sp. J., 44-100 Gliwice, ul. Toruńska 7
Otrzymana punktacja: 37,45 pkt
Oferta 12: Team s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 13: A.P.A ARCHES s.c., 60-348 Poznań, ul. Skarbka 14/1
Otrzymana punktacja: 71,23 pkt
Oferta 14: METROPOLIS Pracownia Projektowa, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
Otrzymana punktacja: 44,84 pkt
Oferta 15: Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o., 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 69
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 16: MXL4 architekci, 70-941 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 128
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 17: NEOINVEST Sp. z o.o., 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34
Otrzymana punktacja: 42,92 pkt
Oferta 18: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, mgr inż. arch. Lesław Manecki, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18 B
Otrzymana punktacja: 100 pkt
Oferta 19: Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V-PROJEKT, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowa-niem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.