Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.7.2012.AMA

Dostosowanie obiektów stadionu ?Suche Stawy? ul. Ptaszyckiego w Krakowie do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach ?EURO 2012? w zakresie szatni dla gości i szatni dla gospodarzy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7.

 

Termin realizacji: do dnia 31.03.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 13, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 9:             

Firma Usługowo-Handlowa „SŁAWPOL" Sławomir Baran

30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

 

Cena wybranej oferty:  296.494,39zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr 9 Firma Usługowo-Handlowa „SŁAWPOL" Sławomir

Baran 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

 

78,25 pkt otrzymała oferta nr 8 P.W. „REMSET" Tadeusz Sitarz 31-875 Kraków,

  os. Dywizjonu 303 56c/ 17

 

71,56 pkt otrzymała oferta nr 12 Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ELKA"

Sp. z o.o. 30-685 Kraków, ul. Cechowa 100c

 

69,27 pkt otrzymała oferta nr 6 Firma Wielobranżowa „Konsolid" Jan Sobczyk

30-437 Kraków, ul. Krzyżtoporska 5

 

64,32 pkt otrzymała oferta nr 3 GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar

 30-617 Kraków, ul. Wyżynna 16a

 

62,68 pkt otrzymała oferta nr 11 „BUJAKOWSKI" Sp. z o.o. 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

 

59,86 pkt otrzymała oferta nr 13 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

57,65 pkt otrzymała oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe WIKPOL 33-370 Muszyna, ul. Kościelna 59

 

56,35 pkt otrzymała oferta nr 10 KARTO Sp. z o.o. 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 17A


52,51 pkt otrzymała oferta nr 1  Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Pociejewski,

  30-693 Kraków, ul. Kijanki 3


51,99 pkt otrzymała oferta nr 4 Firma Instalacyjno Budowlana „INDOM" Dariusz Jakóbczyk 30-398 Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 90D

 

41,79 pkt otrzymała oferta nr 7 Zakład Usług Budowlanych „TOMCZYK" Józef  Tomczyk

30-405 Kraków, ul. Brożka 26/10

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.