Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 8/III/2011/ZIS

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego basenu krytego wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 155 na Osiedlu II Pułku Lotniczego 21 w Krakowie oraz pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Numer sprawy 8/III/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0020/11/NZ/AMA/848                                                 Kraków, dnia 12.04.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego basenu krytego wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 155 na Osiedlu II Pułku Lotniczego 21 w Krakowie oraz pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Numer sprawy 8/III/2011/ZIS.

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 r

Liczba otrzymanych ofert: 20, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 17:                      

Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V-PROJEKT

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39

 

Cena wybranej oferty:                           95.940,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

1. Pracownia Projektowo Konserwatorska PROKON Aleksandra Bagińska, 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15

Otrzymana punktacja: 39,39

2.Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 95-061 Dmosin, Dmosin II nr 89B

Otrzymana punktacja: 39,20

3.PION Pracownia Projektowa Andrzej Kusztelak, 94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 14

Otrzymana punktacja: 33,33

4,Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański, 93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17, ul. Leszczyńskiej 20/17

Otrzymana punktacja: 39,71

5.PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa s.c. Agnieszka Kołodziejska, Angelika Korczyńska, 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14

Oferta odrzucona.

6. ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, 25-553 Kielce, ul. Klonowa 55

Otrzymana punktacja: 48,75

7.Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH-2 Sp. z o.o., 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 14 a

Otrzymana punktacja: 30,00

•8.            Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., 04-158 Warszawa, ul. Zamieniecka 46

Otrzymana punktacja: 29,57

•9.            STUDIUM Pracownia Architektury Rafał Maliński, 02-495 Warszawa, ul. Bodycha 18

Otrzymana punktacja: 33,19

•10.         Architektura i Urbanistyka Michał Lewiński, 60-114 Poznań, ul. Śmiełowska 10

Otrzymana punktacja: 37,14

•11.         Biuro Projektów ART-FAKTORY s.c., 39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4

Otrzymana punktacja: 79,59

•12.         STUDIO A Pracownia Architektoniczna s.c. Marek Pakuła, Marzena Pakuła, 25-411 Kielce, ul. Bęczkowska 62 A

Otrzymana punktacja: 28,16

•13.         PAS PROJEKT ARCHI STUDIO mgr inż. arch. Sławomir Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5

Otrzymana punktacja: 31,20

•14.         BUD SERWIS S. Deka, R. Deka Sp. J., 44-100 Gliwice, ul. Toruńska 7

Otrzymana punktacja: 28,88

•15.         Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA, mgr inż. arch. Lesław Manecki, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18 B

Otrzymana punktacja: 56,94

•16.         Biuro Architektoniczno -  Wykonawcze ARCHIBIS, 25-321 Kielce, ul. Leszczyńska 41

      Adres do koresp. B.A.W. Archibis 25-419 Kielce ul. Rolna 8

Otrzymana punktacja: 52,42

•17.         Zespół Projektowo Inwestycyjny KONTRAPUNKT V-PROJEKT, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39

Otrzymana punktacja: 100,00

•18.         PERBO-PROJEKT Sp. z o.o., 30-036 Kraków, ul. Mazowiecka 4/6

Otrzymana punktacja: 43,33

•19.         Team s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Woj. Polskiego 18A

Otrzymana punktacja: 48,75

•20.         Mado Architekci s.c. Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Marchewka, 30-054 Kraków, ul. Spokojna 22/7

Otrzymana punktacja: 26,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.