Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 6/II/2011/ZIS

Konserwacja 10 boisk typu ?ORLIK? na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2011. Znak sprawy 6/II/2011/ZIS

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Konserwacja 10 boisk typu „ORLIK" na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2011. Znak sprawy 6/II/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 77.32.00.00-9, 45.21.22.90-5

 

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2011 roku.

      a) 2 razy w roku 2011 tj.  w okresach: od dnia podpisania umowy do  30 kwietnia 2011r. oraz 1 wrzesień - 31 październik 2011r. - konserwacja boisk ze sztuczną trawą

      b) 1 raz w roku - w terminie od dnia podpisania umowy do  30 kwietnia 2011r. - konserwacja nawierzchni poliuretanowych.

 

Liczba otrzymanych ofert: 13, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 5 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:             

GARDEN PARTNER Łukasz Kawski

87-214 Płużnica, Czaple 52

 

Cena wybranej oferty:                           34.329,94zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

•1.    GRIMAR Dagmara Bochenek, 42-500 Będzin, ul. Przyjaźni 1/18

Oferta odrzucona

 

•2.    GARDEN PARTNER Łukasz Kawski, 87-214 Płużnica, Czaple 52

Otrzymana punktacja: 100,00

 

•3.    HEMET Sp. z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23 a

Otrzymana punktacja: 58,15

•4.    EVERGRASS s.c., 33-100 Tarnów, ul. Krupnicza 23

Oferta odrzucona

 

•5.    Speed Sport Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1

Otrzymana punktacja: 77,15

 

•6.    FHU PROFI-SPORT Szymański Andrzej, Szymańska Edyta,

35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

Otrzymana punktacja: 93,03

 

•7.    „ARIM" Sp. z o.o, 58-500 Jelenia Góra, ul. K. Miarki 33

Otrzymana punktacja: 73,61

 

•8.    Partner Plus Łucja Kamińska, 52-203 Wrocław, ul. Starzyńskiego 22

Oferta odrzucona

 

•9.    P.H.U. „Fabryka Roślin" Olaf Obruśnik, 30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 285

Otrzymana punktacja: 91,34

 

•10.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MATSPORT Bogdan Buczek,

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 52/49

Oferta odrzucona

 

•11.  NM GROUP Sp. z o.o., 31-236 Kraków, ul. Ks. Józefa Meiera 20A/41

Otrzymana punktacja: 99,68

 

•12.  F.H.U. „CLEANJOB" s.c. R. Sieczka, S. Leśniak, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Staszica 25 a

Oferta odrzucona

 

•13.  NOR-MA s.c., 78-200 Białogard, ul. Ludowa 9/2

Otrzymana punktacja: 87,88

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.