Wybór najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: 3/VIII/2011/ZIS

Remont dachu budynku klubowego KKS Kolejarz - Prokocim, zlokalizowanego w Parku Jerzmanowskich w Krakowie Numer sprawy 3/VIII/2011/ZIS

 

ZIS/R/0116/11/NZ/AMA/2004                                                           Kraków, dnia 26.08.2011 r.

 

 

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: Remont dachu budynku klubowego KKS Kolejarz - Prokocim, zlokalizowanego w Parku Jerzmanowskich w Krakowie Numer sprawy 3/VIII/2011/ZIS

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.90-5, 45.26.19.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 14.10.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 5:             

Firma Handlowo Usługowa AMELIA Stanisław Nowakowski

31-271 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 3/41

 

Cena wybranej oferty:  37.464,96 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Oferta 1

Zakład Usługowo Produkcyjny SAWBUD Sp. z o.o., 31-623 Kraków, os. Piastów 5/63

Otrzymała:  75,69 pkt


Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, BIRBUD MM Mieczysław Mietła

30-732 Kraków, ul. Biskupińska 2

Otrzymała: 83,53: pkt


Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane, REMONTEX Sp. z o.o.

30-698 Kraków, ul. Myślenicka 175

Otrzymała: 77,77 pkt


Oferta 4

Firma Handlowo Usługowa „IR-PLAST" Kraków s.c.  30-835 Kraków, ul. Teligi 2A

Otrzymała: 95,87 pkt

Oferta nr 5

Firma Handlowo Usługowa AMELIA Stanisław  Nowakowski 31-271 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 3/41

Otrzymała: 100,00 pkt


Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.