Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawyNZ.273.52.2015.AMA

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w Krakowie. Etap II - zagospodarowanie fragmentu terenu WKS Wawel zielenią parkową wraz z towarzyszącymi elementami sportowo-rekreacyjnymi, małą architekturą i oświetleniem. Numer sprawy: NZ.273.52.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 77.31.00.00-6

 

Termin realizacji:

zakończenie realizacji robót budowlanych z wyłączeniem pielęgnacji zieleni: do 30 września 2015 roku,

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: do 31 października 2015 roku

pielęgnacja zieleni do: 30 listopada 2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty (materiały i robociznę z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowej) 2%

 

Wybrano ofertę  1:

Konsorcjum firm:

LIDER: P.P.U.H. „WŁOMEX” Zygmunt Włodarczyk 30-719 Kraków ul. Gromadzka 30

Członek Konsorcjum: SuperService Sp. z o.o. 30-713 Kraków ul. Płaszowska 30

Członek Konsorcjum: Ogród-System Zakład Konserwacji Zieleni Lucyna Król 30-316 Kraków ul. Słomiana 1/24

 

Cena oferty: 1.967.789,81 złotych brutto

okres gwarancji  na wykonane roboty (materiały i robociznę z wyłączeniem nawierzchni poliuretanowej) 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: Konsorcjum firm:

LIDER: P.P.U.H. „WŁOMEX” Zygmunt Włodarczyk 30-719 Kraków ul. Gromadzka 30

Członek Konsorcjum: SuperService Sp. z o.o. 30-713 Kraków ul. Płaszowska 30

Członek Konsorcjum: Ogród-System Zakład Konserwacji Zieleni Lucyna Król 30-316 Kraków ul. Słomiana 1/24- otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez: Marcin Gajda Architektura Krajobrazu 30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 116 - oferta odrzucona.

 

Oferta nr 3 złożona przez: Konsorcjum firm:

LIDER: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

PARTNER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17 – otrzymała 75,29 pkt.

Kryterium 1: 73,29 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez: PARK-M POLAND Sp. z o.o. 33-340 Stary Sącz ul. Piaski 12 otrzymała 79,12 pkt.

Kryterium 1: 78,12 pkt

Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta nr 5  złożona przez Konsorcjum firm:

LIDER: Zakład Usługowy OGRÓD-SERVICE Sp. Jawna J. Banas, B. Dziewolski. T. Kantaruk 30-614 Kraków ul. Łężce 6a

PARTNER: Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Sp. Jawna 31-567 Kraków ul. Miedziana 3

PARTNER: BDTS Sp. z o.o. 30-614 Kraków ul. Łężce 6a

PARTNER: MARKFLOR Spółka Cywilna Marek Gurgul, Maria Frąszczak 30-685 Kraków ul. Cechowa 127 A– oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum firm, którego Liderem jest P.P.U.H. „WŁOMEX” Zygmunt Włodarczyk 30-719 Kraków ul. Gromadzka 30 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.