Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.205.2015.ASZP

Przeprowadzenie Rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. NZ.273.205.2015.ASZP

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę niepriorytetową na podstawie art. 5a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 616-64-40, faks 0-12 616-64-00.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie Rekordu Guinnessa oraz organizacja Pasta Party podczas 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Numer sprawy: NZ.273.205.2015.ASZP. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym Zakresem rzeczowym, stanowiącymi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

III: INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z MAGILLO Marcin Klisiewicz, ul. Lipowskiego 28, 30-898 Kraków