Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.71.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych  przy Szkole Podstawowej Nr 104 w Krakowie, os. Wysokie 7, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.71.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71000000-8, 71.32.00.00-7, 45.21.22.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 21.08.2015 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 9  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  6:

 

J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

 

Cena oferty: 273.391,88 zł brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8/7otrzymała 88,10 pkt.

Kryterium 1: 86,10 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17 otrzymała 70,28 pkt.

Kryterium 1: 68,28 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 3 złożona przez: EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45otrzymała 89,59 pkt.

Kryterium 1: 87,59 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 4 złożona przez: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4 otrzymała 77,63 pkt.

Kryterium 1: 75,63 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 5  złożona przez SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 otrzymała 84,22 pkt.

Kryterium 1:  82,22 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 6 złożona przez: J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 7 złożona przez: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

otrzymała 87,33

 

Kryterium 1: 85,33pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 8 złożona przez: Konsorcjum firm:

Lider: P.P.U.H. WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk 30-719 Kraków ul. Gromadzka 30

Członek konsorcjum: SuperService Sp. z o.o. 30-713 Kraków ul. Płaszowska 30 otrzymała 71,78 pkt.

Kryterium 1: 69,78 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

Oferta nr 9 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25otrzymała 92,95 pkt.

Kryterium 1: 90,95 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.