Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.65.2015.AMA

Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.65.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.10-5, 45.21.22.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 31.07.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 7  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Wybrano ofertę  6:

 

J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

 

Cena oferty: 166.300,03 zł  brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: Eurocourt Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok.7otrzymała 76,44 pkt.

Kryterium 1: 74,44 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez: PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Nałkowskiej 16D otrzymała 82,26 pkt.

Kryterium 1: 80,26 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4otrzymała 64,99 pkt.

Kryterium 1: 62,99pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez: Krisbud Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58 otrzymała 76,87 pkt.

Kryterium 1: 74,87 pkt

Kryterium 2: 2pkt

 

Oferta nr 5  złożona przez SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 otrzymała 72,80 pkt.

Kryterium 1:  70,80 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 6 złożona przez: J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymała 100 pkt.

Kryterium 1: 98 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 7 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 otrzymała 76,45 pkt.

Kryterium 1: 74,45 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.