Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.61.2015.AMA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych  przy Szkole Podstawowej Nr 107 w Krakowie, ul. Zdrowa 6, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.61.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45236119-7, 71000000-8

 

Termin realizacji: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 9  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych) 2%

 

Wybrano ofertę  6:

 

J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

 

Cena oferty: 378.609,99 zł  brutto

 

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni syntetycznych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 złożona przez: ADA-LIGHT Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, Budy Kozickie 56 otrzymała 98,89 pkt.

Kryterium 1: 96,89 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17 otrzymała 78,48 pkt.

Kryterium 1: 76,48 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3 złożona przez: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4 otrzymała 84,06 pkt.

Kryterium 1: 82,06 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 4 złożona przez: COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299 otrzymała 69,99 pkt.

Kryterium 1: 69,99 pkt

Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta nr 5  złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 otrzymała 86,58 pkt.

Kryterium 1:  85,58 pkt

Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta nr 6 złożona przez: J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymała 100 pkt.

Kryterium 1: 98 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 7 złożona przez: Krisbud Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58 otrzymała 58,63 pkt.of

Kryterium 1: 56,63 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 8 złożona przez: SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 otrzymała 81,93 pkt.

Kryterium 1: 79,93 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 9 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 otrzymała 84,82 pkt.

Kryterium 1: 82,82 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.