Wspólne stanowisko Gminy Miejskiej Kraków i Wisły Kraków SA w sprawie stadionu

W czwartek, 4 lipca, podczas konferencji prasowej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, doszło do podpisania wspólnego stanowiska Gminy Miejskiej Kraków i Wisły Kraków SA w sprawie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Sygnatariusze odpowiadali też na pytania dziennikarzy.

Stanowisko wspólne Gminy Miejskiej Kraków i Wisła Kraków S.A. w sprawie stadionu im. Henryka Reymana

My, niżej podpisani przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków oraz Wisły Kraków S.A. oświadczamy, że do dnia 31 grudnia br. zostaną uzgodnione szczegółowe zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana przez Wisłę Kraków, przy przyjęciu założeń, że Wisła Kraków będzie dzierżawcą części obiektu, a także będzie organizować na nim mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz inne wydarzenia sportowe, w tym w szczególności rozgrywki pucharowe wszelkiego szczebla, mecze pokazowe, otwarte treningi. W celu realizacji ww. imprez Wisła Kraków będzie przejmować stadion w posiadanie dobę przed meczem i zwróci obiekt w ciągu doby po zakończonym spotkaniu. W imieniu Gminy stadionem zarządzać będzie Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Nadto ZIS, przy wsparciu i współdziałaniu Wisły Kraków, będzie czynić starania o pozyskanie sponsora strategicznego stadionu w zamian za przekazanie prawa do jego nazwy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.

Strony dołożą wszelkich starań, by ożywić działalność sportową i kulturalną na tym stadionie.

Zasady naliczania stałych opłat ponoszonych przez Klub oraz określenie przedmiotu dzierżawy z podziałem na część, która będzie znajdować się w ciągłym posiadaniu Klubu oraz cześć dzierżawioną okazjonalnie w związku z organizacją imprez sportowych zostanie ustalona w wypracowanej do końca bieżącego roku umowie dzierżawy. 

Dodatkowo Wisła Kraków S.A. oświadcza, iż podjęła stosowne kroki prawne mające na celu doprowadzenie do rozwiązania łączącej ją obecnie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umowy dzierżawy przedmiotowego obiektu.

W imieniu Gminy Miejskiej Kraków podpis złożył Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal, a w imieniu Wisły Kraków SA: Prezes Zarządu Klubu Jacek Bednarz, Wiceprezes Zarządu TELE-FONIKI Kable Ryszard Pilch i Wiceprezes Klubu Janusz Kozioł.