Wpłaciłem opłatę startową ale nie ma jej odnotowanej na liście, co robić?