Wolontariat osób niepełnoletnich

Wolontariuszem naszych imprez sportowych może zostać każdy bez względu na wiek. Co jest potrzebne?

Aby zostać wolontariuszem należy przesłać do zgłoszenie do naszej bazy wolontariuszy. Można uczynić to na dwa sposoby:

- wypełnić formularz na stronie www.zis.krakow.pl (link tutaj)
lub
- wysłać e-mail zawierający cv oraz deklarację chęci zostania wolontariuszem.

Większość kontaktów w sprawie wolontariatu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną (wolontariat@zis.krakow.pl).

Jeżeli wolontariuszem pragnie zostać osoba niepełnoletnia, musi ona uzyskać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

Zgoda jest udzielana na konkretną imprezę lub do czasu uzyskania pełnoletności przez podoopiecznego.