Wizyta studyjna pracowników ZIS we Francji ? nowe doświadczenia o PPP

W dniach 10-15 października 2011 roku delegacja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wzięła udział w wyjeździe studyjnym organizowanym do Paryża w ramach projektu ?PPP nowe perspektywy?. Wizyta miała na celu zapoznanie się z mechanizmami realizacji inwestycji w trybie PPP we Francji.

Podczas pobytu w stolicy Francji zorganizowano spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się kontrolą i wdrażaniem przedsięwzięć w formule PPP, (w tym także rządowej agencji MAPP - Mission d'appui aux partenariats public-prive) oraz firm realizujących projekty PPP. Pracownicy ZIS zapoznali się również z przykładami inwestycji prowadzonych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Spotkania, prezentacje i dyskusje w których uczestniczyli pracownicy miejscy zarysowały obraz funkcjonującego we Francji modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach PPP we Francji realizuje się głównie duże inwestycje miejskie o wartości min. 10 mln euro. Inwestycje przygotowywane przez jednostki państwowe podlegają obligatoryjnemu sprawdzeniu przez agendę rządową weryfikującą projekty PPP - MAPP. Agencja ta dokonuje także rekomendacji weryfikowanych projektów, które ostatecznie są akceptowane przez ministra finansów. We Francji działa kilka mechanizmów umożliwiających rozwój PPP takich jak np. fundusz gwarancyjny, dotacje pochodzące z budżetu centralnego wspierające realizację inwestycji, pomoc w zakresie negocjacji i przygotowania umów PPP. Istotnym aspektem przedsięwzięć w formule PPP jest wzajemne zrozumienie oraz akceptacja faktu, że inwestycje muszą przynieść zysk partnerowi prywatnemu oraz odpowiednią korzyść społeczną partnerowi publicznemu.

Jednym z kluczowych elementów powodzenia projektu PPP, oprócz precyzyjnego i wnikliwego przygotowania inwestycji (analizy ekonomiczne, prawne i finansowe, oceny ryzyka, dokładny montaż finansowy, biznesplan, szczegółowe projektowanie funkcji obiektu itp.), które zajmuje zazwyczaj od roku do kilku lat. Niezbędne jest także właściwe zarządzanie inwestycją, tak aby wybudowany obiekt funkcjonował jak najlepiej i przynosił zakładane zyski, które stanowią ważny element biznesplanu.

Warto podkreślić, że wszyscy rozmówcy strony francuskiej podkreślili, iż inwestycje w formule PPP są przedsięwzięciami trudnymi, wymagającymi dużego zaangażowania, wiedzy i przygotowania. Dlatego nierzadko proces wyboru partnera trwa kilka lat, a negocjacje i rozmowy z firmami prywatnymi często rozpoczynają się od nowa po to, by zapewnić jak najlepszy efekt końcowy korzystny dla obu stron (efekt WIN-WIN).

Doświadczenia i wiedza zdobyta podczas wizyty studyjnej zostaną wykorzystane na naszym własnym podwórku i mamy nadzieje że przyczynią się w niedługim czasie do wszczęcia procedur wyboru partnerów prywatnych dla inwestycji przygotowywanych w Krakowie.

Wizyta studyjna we Francji przewidziana w projekcie „PPP nowe perspektywy" była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

[galeria:389]
Fot. PCH/ZIS