Ważne informacje przed Krakowskimi Spotkaniami Biegowymi 2017 i 16. PZU Cracovia Maraton

Zebraliśmy dla Państwa garść informacji na temat Krakowskich Spotkań Biegowych 2017 i 16. PZU Cracovia Maraton. Poniżej można znaleźć wiadomości dotyczące startu w poszczególnych biegach, jak również pozostałych aspektów związanych z całą, trzydniową imprezą. Materiał zawiera także kompendium wiedzy ważnej dla uczestników rywalizacji w kategoriach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nocna Dycha z Wawelem
28.04.2017 (piątek), godz. 21.00

Start Nocnej Dychy z Wawelem nastąpi z deptaku przy Al. 3 Maja w okolicy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana o godz. 21.00.

Meta biegu znajdować się będzie na deptaku przy Al. 3 Maja w okolicy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Długość trasy – 10 km. Trasa posiada atesty PZLA, AIMS oraz IAAF.

Trasę należy pokonać w czasie do 1,5 godziny tj. do godziny 22.30.

Trasa będzie miała oznaczone kilometry od 1 do 10.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00;

28.04.2017 r. w godzinach 15.00-20.00.

Świadczenia Organizatora

Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejka z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 28.04.2017 r. od godz. 18.00 do 23.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.
 

Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego
29.04.2017 (sobota), godz. 14.00

Start biegu nastąpi z deptaku przy Al. 3 Maja na wysokości wejścia do Parku Jordana o godz. 14:00.

Meta biegu znajdować się będzie na deptaku przy Al. 3 Maja na wysokości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Długość trasy – 4 200 m.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Biuro zawodów czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00;

28.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00;

29.04.2017 r. w godzinach 10.00-13.00.

Świadczenia Organizatora

Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (trybuna zachodnia).

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 29.04.2016 r. od godz.13.00 do godz. 15.30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu poza depozytem.
 

Cracovia Maraton na Rolkach z Radiem ESKA
29.04.2017 (sobota), godz. 15.00

Start zawodników nastąpi z deptaku przy Alei 3 Maja na Błoniach Krakowskich o godz. 15.00.

Meta Cracovia Maraton na Rolkach znajdować się będzie na deptaku przy Alei 3 Maja na Błoniach Krakowskich.

Trasa prowadzi wokół Błoń Krakowskich i liczy 12 okrążeń. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 18.00.

Punkt odżywiania i odświeżania  będzie znajdował się na każdym okrążeniu i umiejscowiony będzie za bramą startu/mety.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00;

28.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00;

29.04.2017 r. w godzinach 10.00-14.00.

Świadczenia Organizatora

Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejone w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 29.04.2017 od godz.14.00 do 20.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu poza depozytem.
 

16. PZU Cracovia Maraton
30.04.2017 (niedziela), godz. 9.00

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wejście od ul. Reymana.

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00

28.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00

29.04.2017 r. w godzinach 10.00-20.00

W dniu startu 30.04.2017 r. Biuro Zawodów – nieczynne.

Odbiór pakietu startowego

a. Aby odebrać pakiet startowy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

b. Osoby które wpłacały  opłatę startową,  a nie mają nadanego nr startowego proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty i podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

c. Osoby które zapisały się elektronicznie, a nie uiściły opłaty startowej, proszone są o podejście do kasy, uiszczenie opłaty, a następnie podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

d. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby na podstawie podpisanego przez zawodnika oświadczenia oraz upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.

Zaświadczenie lekarskie

Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 16. PZU Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 Depozyt

Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety na płycie Rynku Głównego.

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 30.04.2017 r. od godz. 7.00 do 16.30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.

Pomiar czasu

W 16. PZU Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin.

Klasyfikacja według czasu netto

Podczas 16. PZU Cracovia Maraton wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera. Nie musicie zatem przepychać się na starcie, ustawcie się wg swoich umiejętności, a wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.

Strefy startowe

Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:

1) zawodnicy na wózkach – specjalna strefa startowa dla osób na wózkach

2) zawodnicy elity

3) pozostali zawodnicy w strefach startowych według czasu zadeklarowanego podczas rejestracji.

< 3:00:00

3:00:01 - 3:30:00

3:30:01 - 3:45:00

3:45:01 - 4:00:00

4:00:01 - 4:15:00

4:15:01 - 4:30:00

4:30:01 - 5:00:00

5:00:01 - 5:30:00

5:30:01 - 6:00:00

Pacemakerzy

Pacemakerzy – stojący w odpowiedniej strefie, oznakowani balonikami z wypisanym czasem prowadzenia – będą biec odpowiednim tempem na następujące czasy: 3.15; 3.30; 3.45; 4.00; 4.15; 4.30; 4.45; 5.00

Sylwetki Pacemakerów 16. PZU Cracovia Maraton

Punkty dopingu

Na trasie 16. PZU Cracovia Maraton zorganizowane będą specjalne punkty kibicowania uczestnikom. W wielu miejscach zaprezentują się m.in. kluby biegowe, stowarzyszenia, fundacje, zespoły muzyczne, DJ-e czy Sponsorzy i Partnerzy imprezy.

TUTAJ znajduje się mapa z zaznaczonymi poszczególnym punktami dopingu.

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska – darmowa dla zweryfikowanych uczestników wszystkich imprez odbywających się w ramach Krakowskich Spotkań Biegowych (w dniach 27-30.04.2017 r., na podstawie numeru startowego).

Parking

Parking dla zawodników będzie znajdował się przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wjazd od strony ul. Reymonta, dostępny dla zawodników, którzy za przednią szybą umieszczą kartę parkingową (dostepną do pobrania TUTAJ i wydrukowaną). W dniach 27 i 29.04.2017 r. parking będzie czynny w godzinach otwarcia Biura Zawodów, 28.04.2017 r. do 23.00, a 30.04.2017 r. w godz. 6.00-17.00. 

Nocleg

Każdy zawodnik w ramach opłaty startowej może skorzystać z bezpłatnego noclegu. Nocleg będzie na hali Wisły, która mieści się niedaleko Biura Zawodów przy ul. Reymonta 20. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory. W miejscu noclegu znajdować się będą prysznice. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg 29 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00.

Toalety

Toalety zlokalizowane będą w strefie startu, na trasie (w okolicy punktów odżywczych) oraz na mecie.

Prysznice

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z prysznica, który będzie znajdował się na Małym Rynku.

Masaże

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z masażu, którego punkt będzie znajdował się w specjalnie oznaczonym namiocie znajdującym się na Rynku Głównym. Partnerem Strefy Masażu jest firma Ziaja.

Expo

Targi EXPO odbędą się w dniach 27-29 kwietnia 2017 roku.

Zlokalizowane będą w hali namiotowej na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.
Uwaga! Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne,  EXPO Krakowskich Spotkań Biegowych 2017 zostało przeniesione z namiotu na parkingu pod trybunę wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Szczegóły TUTAJ.

Godziny otwarcia EXPO:

27.04.2017 (czwartek) w godzinach 15:00 – 21:00

28.04.2017 (piątek) w godzinach 15:00 – 21:00

29.04.2017 (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00

PASTA PARTY

Każdy uczestnik 16. PZU Cracovia Maraton i Cracovia Maraton na Rolkach z Radiem ESKA, na podstawie kuponu otrzymanego w pakiecie startowym, będzie mógł bezpłatnie wziąć udział w Pasta Party, które odbędzie się w sobotę 29 kwietnia w godz. 14:00-20:00. Pasta Party będzie zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 od strony Al. 3 Maja. Makaron dostarcza firma Lubella.

Aplikacja mobilna
Specjalnie dla uczestników 16. PZU Cracovia Maraton oraz innych imprez wchodzących w skład Krakowskich Spotkań Biegowych, kibiców i wszystkich osób zainteresowanych tym wydarzeniem przygotowaliśmy aplikację mobilną PZU Cracovia Maraton. Za pomocą aplikacji istnieje również możliwość śledzenia zawodników na trasie maratonu, na podstawie numeru startowego.
Szczegóły na temat aplikacji TUTAJ.

Ważne numery:

112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

730 112 999 – ORGANIZATOR
 

Bieg w Krawacie
30.04.2017 (niedziela), godz. 9.20

W towarzyszących krakowskiemu maratonowi już po raz czwarty zawodach na dystansie 1 km uczestnicy zobowiązani są do biegu w otrzymanym krawacie.

Start

Start nastąpi z krakowskiego Rynku Głównego o godz. 9:20., 30 kwietnia 2017 roku.

Trasę (Rynek Główny, ul. Grodzka, ul. Poselska, Planty, ul. Wiślna, Rynek Główny) należy pokonać w otrzymanym krawacie.

Obowiązuje limit zgłoszeń – 200 zawodników.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie na Rynku Głównym. Czynne w dniu biegu w godz. 7:00-9:00.

Limit Czasowy

Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu, tj. do godz. 9:40.
 

Bieg w Szpilkach
30.04.2017 (niedziela), godz. 10.00

To tegoroczna nowość i kolejna propozycja dla lubiących sportową rywalizację z przymrużeniem oka. Uczestnicy muszą pokonać dystans 150 m po Rynku Głównym w szpilkach z co najmniej 8-centymetrowym obcasem (przewidziana jest kontrola obuwia). Obowiązuje limit zgłoszeń – 100 osób.

Start

Bieg w Szpilkach odbędzie się 30 kwietnia 2017 roku (niedziela) o godzinie 10.00. Start biegu nastąpi u wylotu ul. Wiślnej i ul. Św. Anny na Rynku Głównym w Krakowie.

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie na Rynku Głównym. Czynne w dniu biegu w godz. 8.00-9.30. Udział w biegu jest bezpłatny.


Informacje dla zawodników niepełnosprawnych biorących udział w 16. PZU Cracovia Maraton

Zawodnicy startujących w kategoriach Hand Bike, Rim Push i Active Wheelchair będą rywalizować na jednej pętli o łącznej długości ok. 22 km.

UWAGA!

 Na trasie prosimy uważać szczególnie:

- przy wjeździe z Al. Krasińskiego na Błonia – prosimy uważać na krawężnik oznaczony czarno-żółtą taśmą

- w okolicach hotelu Forum, na ul Konopnickiej – zjazd w ul. Ludwinowską – ostry zakręt 180 stopni.

Biuro Zawodów będzie się mieścić na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20. Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00
28.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00
29.04.2017 r. w godzinach 10:00-20:00

W dniu startu 30.04.2017 r. Biuro Zawodów – nieczynne.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy określić kategorię wózka, stopnia niepełnosprawności narządu wzroku lub słuchu. W Biurze Zawodów będzie wydzielone specjalne stanowisko dla zawodników z niepełnosprawnością.

Start i meta będą znajdować się na Rynku Głównym. Osoby niepełnosprawne biorące udział w 16. PZU Cracovia Maraton przyjeżdżające samochodem będą mogły zaparkować na parkingu przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (siedziba Urzędu Miasta Krakowa). Aby wjechać na parking dla osób niepełnosprawnych Zawodnik musi posiadać Kartę Parkingową. Na parking można dojechać ul. Franciszkańską. Z powodu zamknięcia ulic dojazd do parkingu będzie możliwy tylko do godziny 8.00. Dojazd z Placu Wszystkich Świętych na Rynek Główny jest możliwy ul. Grodzką lub Bracką.

Zawodnicy niepełnosprawni, kobiety i mężczyźni, będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

open zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach

typu:

  • HAND BIKE
  • RIM PUSH
  • ACTIVE WHEELCHAIR

Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

- Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem                     
- Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.

Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. Legitymacja PZN, legitymacja PCPR lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia Oświadczenia o 100 % utracie wzroku. Druk oświadczeń będzie można pobrać w Biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych.

Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii kobiet i mężczyzn:

- osoby z ubytkiem słuchu powyżej 55 db
- osoby słabosłyszące

Zawodnicy z ubytkiem słuchu powyżej 55 dB muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu Słuchu – Legitymacja Polskiego Związku Sportu Niesłyszących lub audiogram.

Zawodnicy słabosłyszący muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu Słuchu – Legitymacja Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, audiogram lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Oto ważne punkty Programu imprezy związane z zawodnikami z niepełnosprawnościami:

- godz. 8:58 START – zawodnicy na wózkach startują 2 min przed startem 16. PZU Cracovia Maraton w Rynku Głównym

- ok. godz. 10.30 – dekoracja zawodników z niepełnosprawnością – w kat. Hand Bike i Rim Push (zebranie zawodników przed sceną – prosimy o odpowiednio wcześniejsze zjawienie się przed sceną)

- ok. godz. 11.45 dekoracja zawodników w kat. Active Wheelchair

- ok. godz. 12.45 dekoracja zawodników z  niepełnosprawnością – niewidomych
i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących (zebranie zawodników niepełnosprawnych przed sceną)

Przewidziane jest również wręczanie nagród pozaregulaminowych dla zawodników poniżej III miejsca.

Specjalnie na potrzeby zawodników z niepełnosprawnością zostanie postawiony namiot w okolicach mety i sceny – NAMIOT DLA ZAWODNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, w którym zawodnicy będą mogli zebrać się przed dekoracją i schować przed ewentualnym deszczem.

Przypominamy również:

- zawodnicy z niepełnosprawni są zwolnieni z opłaty startowej,

- przed startem należy odebrać numer startowy – wypełniając formularz zgłoszeniowy należy określić kategorię wózka lub stopnia niepełnosprawności narządu wzroku. W Biurze Zawodów będzie wydzielone specjalne stanowisko dla zawodników z niepełnosprawnością

- aby dana kategoria została sklasyfikowana wymagany jest w niej udział minimum trzech zawodników

- Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni proszeni są o zgłaszanie się do namiotu przy scenie w celu potwierdzenia odbioru nagród

Start zawodników niepełnosprawnych w 16. PZU Cracovia Maraton koordynują:

Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Grzegorz Kot – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa – tel. 519 533 167.

Beata Byszewska – pracownik Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616 5075.

 

Do pobrania:

Mapa trasy Nocnej Dychy z Wawelem

Mapa tras Mini Cracovia Maraton i Cracovia Maraton na Rolkach z Radiem ESKA

Mapa miasteczka Krakowskich Spotkań Biegowych - Stadion Miejski im. H. Reymana/Błonia Krakowskie

Karta parkingowa

Mapa trasy 16. PZU Cracovia Maraton

Mapa - Rynek Główny, strefy strartu/mety