Walentynkowy konkurs dla biegających par

Zachęcamy do wzięcia udziału w walentynkowym konkursie dla par, w którym nagrodą są dwa pakiety startowe Półmaratonu w Ołomuńcu oraz pobyt w tym czeskim mieście w dniach 19-22 czerwca 2015 roku. Do startu w imprezie organizowanej 20 czerwca zapraszają Miasto Ołomuniec oraz Prague International Marathon – Organizator ligi biegowej RunCzech. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

 

 

Regulamin konkursu dla par „Nasza Biegowa Historia”


I. Przedmiot konkursu
Tematem konkursu jest praca pisemna pn. Nasza Biegowa Historia.

 

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków).

 

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich. W konkursie udział mogą brać osoby pełnoletnie.

 

IV. Forma zgłoszenia
1. Pierwszym obowiązkowym warunkiem udziału w konkursie jest napisanie przez parę zakochanych biegaczy pracy pn. Nasza Biegowa Historia, która będzie opisem wspólnej pasji, jaką jest bieganie. Opis ma składać się z maksymalnie 1000 znaków ze spacjami. Opis należy wysłać na adres e-mail (konkurs@zis.krakow.pl) w tytule wpisując „Półmaraton Ołomuniec".

 

Do każdego opisu dołączone winny być następujące informacje: imię i nazwisko, adres, telefon.

 

Dodatkowo z dopiskiem „oświadczam, iż jestem autorem dzieła jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, i że w przypadku wystąpienia innej osoby z roszczeniami przeciwko Organizatorom, zobowiązuje się do wstąpienia na ich miejsce w ewentualnych postępowaniach, względnie do zaspokojenia roszczeń zasądzonych z tego tytułu od Organizatorów”.

 

Każda z par może przedstawić tylko 1 pracę.


2. Drugim obowiązkowym warunkiem jest dołączenie do ww. opisu i przesłanie zdjęcia ze wspólnego treningu.

 

Prace będą oceniane pod względem kreatywności i przebojowości przez dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

V. Adres 
Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl 


VI. Terminarz :
1. 24 lutego 2015 (wtorek) – godzina 12:00 – mija ostateczny termin nadsyłania prac i zdjęć.

 

2. Publikacja prac oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi 27 lutego 2015 (piątek) na oficjalnym profilu Cracovia Maraton na Facebooku oraz na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl.

 

VII. Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrodami są dwa pakiety startowe upoważniające do udziału w Półmaratonie w Ołomuńcu.

 

Najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu:
Organizator wyjazdu: Miasto Ołomuniec
Program imprezy:

- Przyjazd w piątek, 19 czerwca 2015 r.

- Bieg Półmaratoński w sobotę, 20 czerwca o godzinie 19:00

- Opcjonalna wycieczka – niedziela, 21 czerwca

- Wyjazd w poniedziałek, 22 czerwca

 

Warunki: Organizator biegu pokrywa koszty zakwaterowania, opłaty za udział w maratonie oraz częściowe wyżywienie.
Więcej informacji o Półmaratonie w Ołomuńcu: www.runczech.com.

 

VIII. Prawa własności intelektualnej
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Zwycięzcy konkursu przenoszą na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do przedmiotu konkursu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyrażają zgodę na wykorzystanie dzieła przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie dzieła w zakresie uzasadnionym potrzebami Organizatorów;

b) wykorzystanie dzieła do druku w prasie i innych publikacjach i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięć Organizatorów.

 

 IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl

 

Biorąc udział w konkursie –
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy pn. 14. Cracovia Maraton organizowanej w dniu 19.04.2015 r. przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późna. zm.). Rozumiesz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że masz prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia.

 

Regulamin konkursu może ulec zmianie.