W Szkole Podstawowej nr 61: nowe boiska i jeszcze więcej sportu

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dołączyła w tym roku do kilkudziesięciu innych krakowskich szkół, które mają nowoczesną bazę sportową.

W piątek, 23 października w placówce przy ul. Popławskiego 17 odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu składającego się z dwóch boisk (44x24 m i 22x13 m) do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, czterotorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m oraz skoczni w dal. 

Podczas uroczystości, z udziałem Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztofa Kowala, Przewodniczącego Zarządu i Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Zbigniewa Kożucha i radnych miejskich, Dyrektor SP 61 Urszula Banaś przypomniała o bogatych sportowych tradycjach szkoły, w której działały m.in. sekcje lekkiej atletyki i siatkówki i osiągały znaczące wyniki.

Obecnie, obchodząca jubileusz 95-lecia SP 61 aktywnie uczestniczy w programach  i projektach upowszechniających uprawianie sportu takich jak „WF z Klasą”, czy „Ruszaj się”, zajęła 3. miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji pod nazwą „Rowerowa Szkoła”, otrzymała certyfikat Zielonej Flagi.

Dyrektor Urszula Banaś podziękowała Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu i Dyrektorowi ZIS Krzysztofowi Kowalowi za piękny obiekt sportowy.

W imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego, Dyrektor Krzysztof Kowal wręczył puchar dla zwycięskiej drużyny w turnieju „Dwa ognie” oraz komplet piłek do gier zespołowych.  Wykonał też symboliczny strzał na bramkę.

Uczniowie zrewanżowali się kwiatami, wykonaną własnoręcznie wizualizacją boisk oraz efektownymi popisami artystyczno-sportowymi, zaprezentowanymi w sali gimnastycznej.

Poświęcenia kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonał ks. Zbigniew Bielas – Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „Halux” z Krakowa, które w ramach robót uzupełniających zmodernizowało oświetlenie boisk i zamontowało monitoring.

Łączny koszt inwestycji to ok. 787 tys. zł.

 

Fot. JS/ZIS