W parze raźniej – konkurs walentynkowy

Zachęcamy do wzięcia udziału w walentynkowym konkursie dla biegających par, w którym nagrodą są dwa pakiety startowe Półmaratonu w Ołomuńcu oraz pobyt w tym czeskim mieście w dniach 24-27 czerwca 2016 roku. Do startu w imprezie organizowanej 25 czerwca zapraszają Miasto Ołomuniec oraz Prague International Marathon – Organizator ligi biegowej RunCzech. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

 

Konkurs #wParzeRaźniej

Tematem konkursu jest praca pisemna pn. #wParzeRaźniej

  1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków).

  1. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, który do dnia 22 lutego 2016 roku ukończą 18 lat.

  1. Forma zgłoszenia

1. Pierwszym obowiązkowym warunkiem udziału w konkursie jest napisanie przez parę zakochanych biegaczy pracy pn. #wParzeRaźniej, która będzie opisem wspólnej pasji, jaką jest bieganie. Opis ma składać się z maksymalnie 1000 znaków ze spacjami. Opis należy wysłać na adres e-mail (konkurs@zis.krakow.pl) w tytule wpisując „Półmaraton Ołomuniec".

Do każdego opisu dołączone winny być następujące informacje: imię i nazwisko, adres, telefon obu członków pary uczestniczącej w konkursie oraz oświadczenie obu tych o następującej treści:

„Oświadczam, iż jestem autorem dzieła i jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, i że w przypadku wystąpienia innej osoby z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, zobowiązuje się do wstąpienia na ich miejsce w ewentualnych postępowaniach, względnie do zaspokojenia roszczeń zasądzonych z tego tytułu od Organizatora ”.

Każda z par może przedstawić tylko 1 pracę.

2. Drugim obowiązkowym warunkiem jest dołączenie do ww. opisu i przesłanie zdjęcia ze wspólnego treningu.

Prace i zdjęcia będą oceniane pod względem kreatywności i przebojowości przez dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

  1. Adres 

Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl 

  1. Terminarz

1. 22 lutego 2016 (poniedziałek) – godzina 13:00 – mija ostateczny termin nadsyłania prac i zdjęć.

2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 26 lutego 2016 (piątek) na oficjalnym profilu Cracovia Maraton na Facebooku oraz na stronie internetowej www.pzucracoviamaraton.pl.

  1. Nagrody i wyróżnienia
  1. Nagrodami są dwa pakiety startowe upoważniające do udziału w Półmaratonie w Ołomuńcu.

Najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu: Organizator wyjazdu: Miasto Ołomuniec Program imprezy:

- Przyjazd w piątek, 24 czerwca 2016 r.

- Bieg Półmaratoński w sobotę, 25 czerwca o godzinie 19:00

- Opcjonalna wycieczka – niedziela, 26 czerwca

- Wyjazd w poniedziałek, 27 czerwca

Warunki: organizator biegu pokrywa koszty zakwaterowania, opłaty za udział w maratonie oraz częściowe wyżywienie. Więcej informacji o Półmaratonie w Ołomuńcu: www.runczech.com.

  1. Nagrody otrzymają 2 osoby (para), której praca i zdjęcie, zostaną uznane za najbardziej kreatywne i przebojowe.
  1. Prawa własności intelektualnej

Nadesłane prace oraz fotografie nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Zwycięzcy konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do dzieła (pracy i fotografii), w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyrażają zgodę na wykorzystanie dzieła przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie dzieła w zakresie uzasadnionym potrzebami Organizatora;

b) wykorzystanie dzieła do druku w prasie i innych publikacjach oraz w internecie i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięć Organizatora.

  1. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl

Biorąc udział w konkursie – Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy pn. 15. PZU Cracovia Maraton, organizowanej w dniu 15.05.2016 r. przez administratora danych osobowych - Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Rozumiesz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w konkursie, i że masz prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia. Wyrażasz także zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku w zakresie wskazanym w pkt VIII niniejszego regulaminu.

Regulamin konkursu może ulec zmianie.