W jaki sposób wpłacić opłatę startową?

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Cracovia Maraton za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika