VIII Liceum Ogólnokształcące otrzymało nowoczesny obiekt sportowy

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski przekazał dziś do użytku nowoczesny obiekt sportowy przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego. Kompleks składa się z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, boisk do koszykówki, siatkówki i tenisa oraz czterotorowej bieżni lekkoatletycznej poliuretanowo-gumowej. - Jesteśmy na terenie jednego z najlepszych liceów w Krakowie, którego absolwenci od wielu lat w 90 procentach dostawali się na studia, gdy były jeszcze egzaminy wstępne. Teraz są przed nimi otwarte drzwi każdej wyższej uczelni - mówił Pan Prezydent. - Wyniki olimpiad, konkursów, nagrody w różnych dyscyplinach świadczą o tym jaka młodzież tutaj uczęszcza. Oprócz rozwoju intelektualnego, konieczny jest także rozwój fizyczny. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego mają od dziś cały zestaw boisk wykonanych siłami Gminy Miejskiej Kraków. To jeden z najlepszych obiektów w naszym mieście oddanych do dyspozycji młodzieży szkolnej. Sądzę, że będą mogli z niego korzystać także mieszkańcy dzielnicy, Dziękując wszystkim wykonawcom i tym, dzięki którym obiekt mógł powstać, życzę osiągania na nim jak najlepszych wyników.

 W latach 2007 i 2008 przy ulicy Grzegórzeckiej 24 zostało wybudowane boisko piłkarskie o wymiarach 85x53 m i wykonano górną warstwę podbudowy bieżni.

Wiosną tego roku kontynuacji zadania inwestycyjnego - w imieniu Gminy Miejskiej Kraków - podjął się Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, nadzorując prace obejmujące dokończenie modernizacji bieżni lekkoatletycznej, wykonanie boiska do tenisa i siatkówki, boiska do koszykówki, piłkochwytów i ogrodzenia, montaż wyposażenia sportowego boisk, zagospodarowanie i odwodnienie terenu, sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.

Przejmując dziś obiekt sportowy przekazany przez Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor VIII LO Krystyna Cięciwa podkreśliła: - W historii każdej szkoły są wydarzenia i daty, tworzące jej tradycje. 17 listopada 2009 roku niewątpliwie do nich należy. Dzięki wysiłkowi i dobrej woli wielu ludzi oddajemy dziś obiekt, który będzie służył nam i mam nadzieję również przyszłym pokoleniom. Sport w naszej szkole jest dziedziną szczególnie pozytywnie wyróżniającą nas nie tylko w środowisku, ale w regionie a nawet w całym kraju. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi wychowania fizycznego. Sport w szkole nie jest celem samym w sobie, ale bardzo istotnym środkiem w procesie wychowania młodzieży i jej wszechstronnego rozwoju. Mamy więc dzisiaj powód do dumy i satysfakcji, Dziękuję serdecznie w imieniu całej społeczności naszej szkoły Panu Prezydentowi, Władzom Miasta i wszystkim, którzy pozwolili na to, że uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im, Stanisława Wyspiańskiego mogli dziś wejść na boisko i rozegrać swój pierwszy mecz.

Prezydent Jacek Majchrowski wręczył puchar kapitanowi reprezentacji klas trzecich, która okazała się najlepsza w okolicznościowym turnieju, przekazał także szkole piłki. Swoją cegiełkę, w postaci polarów, dołożył Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Poświęcenia boisk dokonał proboszcz Parafii Św. Mikołaja, ks. Tadeusz Nosek.