Unieważnienie postepowania. Sprawa numer: NZ.273.53.2014.RZA

Dostawa wysokiej trawy na boisko KS BASZTA – ul. Mała Góra w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.53.2014.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa wysokiej trawy na boisko KS BASZTA – ul. Mała Góra w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.53.2014.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.29.33.00-5

Termin realizacji: do dnia 10.05.2014 roku – dostawa trawy;

                            do dnia 20.05.2014 roku – rozwinięcie z rolek i rozłożenie.

Liczba otrzymanych ofert: 0.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.