Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.17.2013.RZA

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.17.2013.RZA.

 

NZ.273.17.2013.RZA                                                                              Kraków, dnia 21.02.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.17.2013.RZA.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2013 r.

Półmaraton Marzanny        24 marca 2013 roku

VIII Mini Maraton:               27 kwietnia 2013 roku

Maraton na rolkach            27 kwietnia 2013 roku

XII Cracovia Maraton:        28 kwietnia 2013 roku

VII Bieg Trzech Kopców:   6 października 2013 roku

X Bieg Sylwestrowy           31 grudnia 2013 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.