Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 5/VII/2011/ZIS

Wykonanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania 68 Tour de Pologne. Numer sprawy 5/VII/2011/ZIS

 

ZIS/R/0100/11/NZ/RZA/1657                                                         Kraków, dnia 21.07.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania 68 Tour de Pologne. Numer sprawy 5/VII/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.99.22.00-9; 34.92.81.10-2; 34.92.84.60-0

Termin realizacji: 06.08.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 


Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.