Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 29/X/2010/ZIS

Dostawa hali namiotowej oraz sprawdzenie wytrzymałości węzłów konstrukcji i wymiana uszkodzonych łączników w istniejącej hali namiotowej na obiekcie Toru Kajakarstwa Górskiego - ul. Kolna 2 w Krakowie. Znak sprawy 29/X/2010/ZIS.

ZIS/R/0252/10/NZ/RZA/2967 Kraków, dnia 04.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa hali namiotowej oraz sprawdzenie wytrzymałości węzłów konstrukcji i wymiana uszkodzonych łączników w istniejącej hali namiotowej na obiekcie Toru Kajakarstwa Górskiego - ul. Kolna 2 w Krakowie. Znak sprawy 29/X/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.52.25.30-1; 45.22.32.10-1
Termin realizacji: do dnia 20.11.2010 roku sprawdzenie wytrzymałości węzłów konstrukcji i wymiana uszkodzonych łączników;
do dnia 10.12.2010 roku dostawa hali namiotowej.

Liczba otrzymanych ofert: 0.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.