Unieważnienie postępowania. NZ.273.37.2014.AMA

Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9. Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej, bieżni, skoczni - wraz z wyposażeniem sportowym, urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2, w Krakowie.. Numer sprawy: NZ.273.37.2014.AMA

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, . 45.33.00.00-9.

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

Otrzymana punktacja: 79,88 pkt

Oferta nr 2: Konsorcjum: MURKRAK Sp. z o.o. S.k. 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9 – Lider konsorcjum Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA 32-200 Miechów – Partner konsorcjum

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta nr 3: P.P.H.U. TRANS-ART Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg

Tarnowski

Oferta odrzucona.

Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX

Sp. z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 86,22 pkt

Oferta nr 5: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 80,50 pkt

Oferta nr 6: Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom ul. 1-go Maja 83

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia