Unieważnienie postepowania. Numer sprawy NZ.273.253.2014.AMA

Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby organizacji imprez sportowych. Numer sprawy: NZ.273.253.2014.AMA.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

 

Termin realizacji: do dnia 22.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI Anna Leszczyńska-Pawlak 62-812 Jastrzębniki, Czajków 10

                  Otrzymana punktacja: 92,31 pkt

Oferta 2:   CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 57

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona         

Oferta 3:   DIDO Skoczylas Sp. jawna 04-603 Warszawa ul. Hertza 98

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 4:   FEELGOOD Sp. z o.o. 31-213 Kraków ul. Turystyczna 2

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 5:   Biuro Handlowe Zalewski 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 51/4

                  Otrzymana punktacja: 100,00

 

Uzasadnienie unieważnienia:

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.