Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Priorytet 3 – Turystyka i przemysł kulturowy
Działanie 3.1 – Rozwój infrastruktury turystycznej
Schemat C – Rozwój produktów o oferty turystycznej regionu

Wartość projektu: 2 930 196,37zł

Dofinansowanie: 1 801 350,23 zł

Wkład własny: 1 128 846,14 zł

Okres realizacji: 31.12.2008 r. – 31.12.2011 r.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było stworzenie nowego produktu turystycznego na terenie Miasta Krakowa – szlaku żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle. Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1. Utworzenie szlaku żeglugi śródlądowej na terenie Krakowa;
2. Budowę infrastruktury niezbędnej do powstania i sprawnego funkcjonowania żeglugi;
3. Oznakowanie szlaku żeglugi, promocję produktu turystycznego, promocję projektu;
Zadanie polegające na utworzeniu szlaku żeglugi śródlądowej na terenie Krakowa obejmowało działania służące ustaleniu przebiegu tego szlaku i wyznaczeniu miejsc przystankowych i stanowisk cumowniczych w lokalizacjach optymalnych z punktu widzenia komfortu użytkowania szlaku i umiejscowienia atrakcji turystycznych nad brzegiem Wisły. Efektem projektu jest 10 km szlaku żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle. W ramach inwestycji wybudowano infrastrukturę służącą obsłudze szlaku żeglugi śródlądowej w postaci 8 przystanków turystycznego ruchu pasażerskiego na rzece Wiśle, zlokalizowanych na odcinku od Klasztoru w Tyńcu do Mostu Kotlarskiego w Krakowie oraz 10 stanowisk cumowniczych zlokalizowanych na Bulwarach Wiślanych.
W wyniku realizacji projektu powstały przystanki szlaku żeglugi, które posiadają żelbetowe nabrzeże, perony dla pasażerów, pochylnie i ścieżki komunikacyjne, łączące przystanek z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Przystanki są wyposażone w drewniane ławki dla oczekujących pasażerów, kosze na śmieci, słupy żelbetowe z wytłoczoną nazwą przystanku oraz znaki nawigacyjne.