Turystyczny Szlak Żeglugi Śródlądowej na Rzece Wiśle w Krakowie - film

Film zrealizowany w ramach kampanii promocyjne prezentuje dziesięciokilometrowy szlak żeglugi oraz główne atrakcje zlokalizowane na jego trasie.