TERMOMODERNIZACJA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ AZS KRAKÓW

                REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM, OCIEPLENIE ŚCIAN, IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z UTWARDZENIEM TERENU PO ISTNIEJĄCYM OBRYSIE.  

Zakres inwestycji obejmował:

- Demontaż istniejącego pokrycia dachu;

- Demontaż istniejących sufitów podwieszanych;

- Demontaż istniejącej konstrukcji dachu;

- Prace związane wykonanie punktów kotwienia dla elementów stalowych konstrukcji dachu, wzmocnienie wieńców

- Montaż konstrukcji dachu, ocieplenia i przekrycia;

- Montaż instalacji odgromowej dachu;

- Wykonanie obróbek blacharskich;

- Demontaż istniejących instalacji na elewacjach budynku;

- Wykopy i roboty ziemne przy pracach związanych z ociepleniem ścian fundamentowych;

- Roboty izolacyjne;

- Wymiana ślusarki drzwi i okien;

 - Montaż płyt styropianowych na ścianach budynku;

 - Montaż instalacji odgromowej dachu;

 - Wykonanie zwodów pionów instalacji odgromowej w rurkach ochronnych wpuszczanej w styropian wraz z puszkami i z łączami kontrolnymi

 - Wklejenie siatki z włókna szklanego;

 - Wykonanie wypraw tynkarskich;

- Wykonanie obróbek blacharskich;

 - Wykonanie utwardzenia terenu w istniejącym obrysie

 - Roboty wykończeniowe – prace porządkowe;