Strzelnica wróciła do pejzażu Woli Justowskiej

Na Woli Justowskiej znów pojawiła się drewniana konstrukcja dawnej strzelnicy garnizonowej. Zakończył się kolejny etap rewaloryzacji obiektu przy ul. Królowej Jadwigi 220, wzbudzającej duże zainteresowanie nie tylko mieszkańców Krakowa.

Dzięki środkom z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK), od 2014 roku prowadzone są prace mające na celu nie tylko przywrócenie strzelnicy dawnego wyglądu.

Po wykonaniu, zgodnie z programem konserwatorskim, adaptacji strzelnica, wpisana w 1995 roku do rejestru zabytków, może być atrakcyjnym miejscem wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Przypomnijmy, że w 2014 r. na podstawie przygotowanej kilkanaście miesięcy wcześniej koncepcji i dokumentacji, Tatrzańska Firma Junior z Murzasichla zdemontowała starą strzelnicę, przeprowadziła selekcję i konserwację nadających się do ponownego wykorzystania elementów drewnianych, wykonała też nowe elementy drewniane, ale ściśle według konserwatorskich wskazówek. Te wszystkie zabiegi sprawiły, że udało się zachować około 50 procent oryginalnych materiałów.

W 2015 roku, przez wiele miesięcy prowadzone były roboty ziemne i żelbetowe związane z wykonaniem podpiwniczenia w części centralnej i wschodniej oraz fundamentów w części zachodniej, na pewno mało efektowne i praktycznie niewidoczne dla postronnego obserwatora, za to niezwykle ważne dla całej inwestycji nadzorowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Potem Tatrzańska Firma Junior zajęła się montażem drewnianej konstrukcji. Na tym etapie przewidziano osiągnięcie tzw. stanu surowego otwartego, czyli  bez stolarki okiennej i drzwiowej, natomiast z zadaszeniem obiektu.

Do tej pory, w latach 2013-2015 na rewaloryzację i adaptację wydano ok. 5,2 mln zł – prawie 3,7 mln zł z budżetu Gminy Miejskiej Kraków i blisko 1,5 mln zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

W 2016 roku planowane jest zakończenie rewaloryzacji, wykonanie m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian. Wykonane będą również prace budowlane wykończeniowe. Na ten etap inwestycji ZIS wnioskował o 6,3 mln zł z budżetu GMK (3 754 200,00 zł) i NFRZK (2 545 800,00 zł).

W budżecie gminnym środki zostały zabezpieczone, w najbliższym czasie decyzję ma podjąć Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który przyznaje środki z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Fot. MCH/ZIS