Struktura

Struktura organizacyjna Zarządu Infrastruktury sportowej.
Dyrekcja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie:
 
 


 
DN
 Dyrektor
 Krzysztof Kowal

  
     
 GK
  DT  DI
    Główna Księgowa

  
  Z-ca Dyrektora ds.
Inwestycji

  Z-ca Dyrektora ds.
Infrastruktury i Imprez Sportowych
 Anna Szlachta
  Krzysztof Dębowski
  Urszula Filipowicz