Spotkanie w ZIS o zasadach korzystania z obiektów przy ulicy Ptaszyckiego

W czwartek 20 stycznia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i organizacji korzystających z obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych przy ulicy Ptaszyckiego (dawnego Hutnika), których operatorem jest obecnie Stowarzyszenie ?U Siemachy?.

Dyrektor ZIS Krzysztof Kowal poinformował zebranych, reprezentujących: Stowarzyszenie „U Siemachy", Nowego Hutnika Nowa Huta, Stowarzyszenie Pomocy Młodym Talentom Sportowym Hutnik Kraków i Klub Sportowy Tomex, że zasadą korzystania z obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków jest partycypowanie w kosztach ich eksploatacji i utrzymania, nie ma formalnych możliwości bezpłatnego udostępniania takich obiektów.
Do 31 stycznia powinny być rozstrzygnięte wszystkie sporne kwestie dotyczące rozliczania kosztów między operatorem - Stowarzyszeniem „U Siemachy" a innymi użytkownikami obiektów przy ul. Ptaszyckiego oraz zawarte umowy, jeśli do tej pory ich jeszcze nie podpisano.
Intencją Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta jest jak najlepsze wykorzystanie blisko 15-hektarowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na który składają się zmodernizowany stadion piłkarski, boiska treningowe, hala oraz oddane do użytku w 2008 roku Centrum Rozwoju Com-Com Zone przez dzieci, młodzież i wyczynowców.