Służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej...

Kolejny pracownik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie złożył uroczyste ślubowanie - sumiennej służby społeczeństwu lokalnemu na ręce Dyrektora Krzysztofa Kowala.


Pan Inspektor Marcin Szczerbak po okresie wielomiesięcznej służby przygotowawczej z powodzeniem złożył egzaminem końcowy. Dziś, po uroczystym ślubowaniu stał się pracownikiem samorządowym.

Pełny tekst ślubowania:


 „Ślubuję uroczyście,
że na zajmowanym stanowisku
będę służyć państwu polskiemu
i wspólnocie samorządowej,
przestrzegać porządku prawnego
i wykonywać sumiennie powierzone im zadania".

Ślubowanie M.Szczerbak