Rozpoczęła się wymiana murawy na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana

Na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana rozpoczęły się prace związane z wymianą murawy. Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, firma Dropservice Sp. J. Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski z Warszawy.

Gmina Miejska Kraków – jako właściciel obiektu – zdecydowała się na te prace z kilku powodów. Na murawie rozgrywano mecze nieprzerwanie od października 2010 roku. W tym czasie pojawiły się na niej odmiany traw nieszlachetnych (życicy rocznej). Deformacji uległ też profil płyty boiska – związane było to z zabiegami konserwacyjnymi, m.in. piaskowaniem. Po wymianie murawy, zalecanej w zależności od jej stanu co kilka lat,  poprawi się też przepuszczalność wody.
 

Zakres prac obejmuje:

- wymianę murawy na powierzchni 7810 m2 oraz wykonanie poletka pomocniczego 230 m2,

- usunięcie warstwy darni oraz części warstwy nośnej do głębokości 10 cm,

- uzupełnienie warstwy nośnej i położenie nowej darni,

- pielęgnację  murawy do meczu  Polska – Litwa, który odbędzie się 6 czerwca 2016 roku,

- kosmetykę murawy po meczu Polska – Litwa, przekazanie jej ZIS a następnie Wiśle Kraków SA.
 

Wykonawcę wyłoniono  w przetargu nieograniczonym ogłoszonym 24 marca 2016 r. Złożone zostały trzy oferty. Przetarg wygrała spółka Dropservice Sp. J. Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski z Warszawy, spełniając wszystkie wymagania przetargowe i oferując najlepszą cenę 498 tys. zł przy jednakowym oferowanym przez wszystkie firmy okresie gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące.  Umowa z wykonawcą została zawarta 6 maja 2016 r.

Pozostali oferenci to Trawnik Producent Arkadiusz Gumieniczuk (ok. 545 tys. zł) i Zakład Sieci Wod-Kan z Rudy Śląskie w kooperacji z firmą  Pagro  (ok. 530 tys. zł).

Ekspertem czuwającym, nad właściwym pod względem merytorycznym wykonaniem zlecenia jest pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kierownik Zakładu Łąkarstwa dr hab. inż. Wojciech Szewczyk, który w imieniu Gminy Miejskiej Kraków wyjechał na plantacje darniowe wskazane przez firmy uczestniczące w przetargu, ocenił same plantacje, dokonał pomiarów jakości trawy na miejscu, pobrał i przekazał próbki gleby do badań laboratoryjnych, a następnie dokonał oceny proponowanych darni.

Dr hab. inż. Wojciech Szewczyk będzie też nadzorował cały proces  układania darni, powtórzy badania i dokona oceny darni po jej ułożeniu.

Dropservice Sp. J. Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski ułoży trawę pochodzącą z plantacji firmy Richter Rasen znajdującej się w miejscowości Zavod k. Bratysławy.

Na nowej murawie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie zostanie rozegrany w poniedziałek 6 czerwca towarzyski mecz piłkarski Polska – Litwa. Dzień później nasza reprezentacja uda się z lotniska w Balicach do Francji na EURO 2016.  

Fot. JS/ZIS